Click Follow to follow my blog

Join me to get Extra Discount

SeniFoto on Facebook

nota kaki

ringankan jemari anda menekan iklan di bawah tu yer- terima kasih...

Popular Posts

Nota: reka Bentuk Kurikulum

Konsep reka bentuk kurikulum: Ketika seseorang pendidik berusaha merekabentuk kurikulum atau program yangdihajatkannya, beliau perlu bertanyakan akanpersoalan-persoalan berikut;

1.Apakah matlamat, tujuan dan objektif yangingin dicapai dalam kurikulum atau program ini

 2.Apakah isi kandungan yang seharusnyadisampaikan kepada pelajar.

 3.Apakah pengalaman pembelajaran yang sesuaidigunakan atau aktiviti pelajar yang harusdilaksanakan

4.Apakah kaedah penilaian yang sesuai digunakan. • Ini bermakna pendidik perlu memperincikan setiap komponen tadi. Keputusan yang dilakukan dalam satu komponen biasanya akan mempengaruhikeputusan untuk komponen yang lain. Lazimnyaketika melakukan proses perincian ini, seseorang pendidik itu akan dipengaruhi oleh falsafah dan pendekatan kurikulum yang diyakininya

read more:
 3. Reka Bentuk Kurikulum (1)

0 follower here!: