Click Follow to follow my blog

Join me to get Extra Discount

SeniFoto on Facebook

nota kaki

ringankan jemari anda menekan iklan di bawah tu yer- terima kasih...

Popular Posts

Nota : Definisi Fonetik

Fonetik ialah ilmu linguistik yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa

Merupakan ilmu yang paling asas dalam aras kajian linguistik sebelum fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.

Cabang ilmu Fonetik

Artikulasi –mengkaji penghasilan bunyi menerusi alat ujaran

Akustik -mengkaji penghasilan bunyi menerusi gelombang udara

Auditori -mengkaji penghasilan bunyi menerusi alat pendengaran dan otak

Alat Kajian dalam Fonetik Artikulasi

Perakam x-ray –digunakan untuk merakam pergerakan alat ujaran

Laryngoscopic/laryngeal fiberscope –digunakan untuk memerhati dan/atau mengambil gambar pita suara melalui cermin.

Electromyography -digunakan untuk mengesan dan mengukur bilangan kecil potensi elektrik yang digabungkan dengan penekanan otot pada tahap yang relevan dalam terusan ujaran

Alat Kajian dalam Fonetik Akustik

Spektrogram –digunakan untuk melihat kekerapan/frekuensi dan luas getaran bunyi dalam jangka masa tertentu.

Kesimpulan

Ilmu fonetik sangat penting kerana ia merupakan asas kajian lingusitik.

Ia mengkaji ilmu penghasilan bunyi menerusi alat ujaran, gelombang bunyi, pendengaran dan otak.read More:

0 follower here!: