test

My ID FB Page

MY PAGE

Powered by Blogger.

Click Follow to follow my blog

Join me to get Extra Discount

SeniFoto on Facebook

nota kaki

ringankan jemari anda menekan iklan di bawah tu yer- terima kasih...

Popular Posts

Join and Follow my page in Facebook

read More: https://www.facebook.com/paklahEntertainment Sila senang hati untuk click iklan dibawah. ~bersedekahkan amalan Mulia~terima kasih.

Jurnal Rujukan AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL GURU BESAR DAN KEPUASAN KERJA GURU DI DAERAH KUALA LANGAT

Abstract: Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar dan Kepuasan Kerja Guru serta hubungan keduanya di Sekolah Kebangsaan di Daerah Kuala Langat, Selangor. Kajian dijalankan dari segi dimensi pertimbangan berasaskan individu, rangsangan intelektual, motivasi inspirasi dan pengaruh yang unggul manakala kepuasan kerja dari aspek pekerjaan itu sendiri, gaji, peluang kenaikan pangkat, penyeliaan dan rakan sekerja. Kajian ini menggunakan soal selidik (B. &. Bass 1990) dan Instrumen Job Descriptive Index (JDI) yang dibentuk oleh (Smith, Kendall dan Hulim 1969) untuk meninjau kepuasan kerja. Data kajian ini dianalisis menggunakan frekuensi peratus, min, sisihan piawai dan Korelasi Pearson. Sampel Kajian Seramai 271 orang telah diambil dan mendapati Amalan Kepimpinan Transformasi guru besar di lihat berada pada tahap yang tinggi iaitu nilai Min (min= 4.01; sp=0.79), Tahap kepuasan kerja di tahap tinggi (min=3.91; sp= 0.69) dan Amalan Kepimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru menunjukkan hubungan Korelasi Kuat dan Signifikan antara tahap Amalan Transformasi Guru Besar dan Tahap Kepuasan Kerja [ r (269) = 0.699, p ,0.05]. Dapatan juga mendapati min Kepimpinan Transformasi Guru Besar ( min = 4.01 ) adalah lebih tinggi berbanding Min Kepuasan Kerja Guru (min = 3.91). Keywords: Kepimpinan, Transformasional, Kepuasan Kerja, Guru Besar,

AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL GURU BESAR DANKEPUASAN KERJA GURU DI DAERAH KUALA LANGAT by Fadhlah Senifoto on Scribd

read More: Sila senang hati untuk click iklan dibawah. ~bersedekahkan amalan Mulia~terima kasih.

Nota : Gagasan 1 Malaysia

read More: Sila senang hati untuk click iklan dibawah. ~bersedekahkan amalan Mulia~terima kasih.

1 Malaysia