Click Follow to follow my blog

Join me to get Extra Discount

SeniFoto on Facebook

nota kaki

ringankan jemari anda menekan iklan di bawah tu yer- terima kasih...

Popular Posts

Nota: Proses pembangunan kurikulum

Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang komprehensif melibatkan;

1. Analisis tujuan/matlamat

2. Reka bentuk satu kurikulum/program

3. Pelaksanaan kurikulum/program

4. Penilaian. satuu proses yang deduktif dan agak sistematik

  Apabila pertimbangan nilai yang utama/penting telah dilaksanakan berhubung tujuan/matlamat,mengkonsepsikan satu kurikulum untuk mereka bentuksatu kurikulum selanjutnya dapat dilakukan.
 Setiap reka bentuk mempunyai penekanannya yang tersendiri.

read more:

 7 Proses Pembangunan Kurikulum

0 follower here!: