Click Follow to follow my blog

Join me to get Extra Discount

SeniFoto on Facebook

nota kaki

ringankan jemari anda menekan iklan di bawah tu yer- terima kasih...

Popular Posts

Nota: Pengenalan kurikulum

Definisi Kurikulum
 pandangan asas atau definisi kurikulum

 Dua definisi yang pertama, yang paling terkenal menerangkan duahujung yang berlawanan iaitu khusus dan preskriptif melawan luasdan umum.1. Definisi secara khusus dan preskriptif sebagai pelan untuk bertindak atau dokumen bertulis yang mengandungi strategi-strategiuntuk mencapai matlamat akhir.

read more

1. Pengenalan Kurikulum

0 follower here!: