Click Follow to follow my blog

Join me to get Extra Discount

SeniFoto on Facebook

nota kaki

ringankan jemari anda menekan iklan di bawah tu yer- terima kasih...

Popular Posts

Nota: Takrifan dan Pengertian Falsafah

Pengertian falsafah dari segi etimologi. Falsafah berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philo dari kata kerja Philein yang bererti mencintai atau philia yang bererti cinta. Sophia bererti kebijaksanaan. Jadi philosophia adalah cinta akan kebijaksanaan atau pengetahuan yang benar. Orang yang cinta kepada kebijaksanaan atau pengetahuan atau kebenaran disebut philosophos atau dalam bahasa Arab failasuf.
read More:


Sila senang hati untuk click iklan.~

bersedekahkan amalan Mulia~

terima kasih.

0 follower here!: